Veiligheidscoördinatie

Voor alle bouwwerken en werven uw partner in veiligheid

Particulier:

Voor al uw bouwprojecten (tijdelijke en mobiele werkplaatsen) kunnen wij instaan voor de nodige veiligheidscoördinatie. Wij voeren deze uit volgens de wettelijke bepalingen en helpen U met alle vragen over veiligheid op de werkvloer.

Voor meer informatie wanneer U een beroep moet doen op een veiligheidscoördinator, kan U steeds terecht op de site van de federale overheid: www.belgopocket.be

Aannemer:

Als aannemer zal het soms nodig zijn een veiligheids- en gezondheidsplan (risicoanalyse) op te stellen om te voldoen aan de eisen van een bouwwerf en de daarbij behorende veiligheidscoördinatie. Wij kunnen U bijstaan en helpen om deze documenten op te maken of te vervolledigen.